Sunday, December 20, 2009

2010 - suggestions -öneriler

Uranus in Aries this year to May 28, 2011, the Neptune will move into Pisces. Large planets in the coming period in our lives to change sign while we reached a new milestone, the new year might be useful to obtain an overview. How are their way towards an era, how events should approach? These questions may vary from person to person, basically we can summarize how we can follow an attitude. 2010, instability will not stay in longer necessarily a new way and have to determine the point of view. Between 2008-2009 and in our lives have left us uncertain despite the increasing tension and uncertainty, we encountered many issues somehow resulted. However, since the 2010 act, to make new beginnings and, if necessary offers significant opportunities for us to take risks. If an active attitude towards us against future changes do not follow, this time as a spectator only, we can find while flying in strong winds of change. Better ourselves, let us try to be a catalyst for change. Victims, but have to be a hero.

Especially in the middle of the year, June-September per head between the Aries will stay on and in the meantime to be combined with Uranus, Jupiter, our lives can add great innovation, the chance to offer us important opportunities to tell. During this period, with surprises and new developments should be open. Aries, Cancer, Libra and Capricorn signs, especially if your rising sign, important areas of your life renewed, exciting, action will be inside the development. In 2010 to stop and wait, everything is not easy at all to continue as before. In this regard, Taurus and Scorpio, (especially if your rising sign) and to some extent to adapt to change to stay within the internal flow in the case make.

Saturn April 7 -21 between July, after the last time staying at Virgo, Libra up permanently in October 2012 is placed into. During this time, no matter in which part of your life, relationships, to create balance and harmony must mend thoroughly net. 2010 relationships, partnerships, we will learn a lot from marriage. Not go on the road, energy and lost the meaning of our relationships will be eliminated. We have to act in a responsible balance. But from the other direction, our own personalities, our ambitions and the importance of our struggle will begin. In this delicate balance and to revive our own personal desires and wishes, and We will have a hand, a common approach in the field and just have more intimate.

In the coming period is finished and the instability in our lives to draw a clear direction, no matter which subject more open and prepared to obtain a significant attitude. In 2010 a large portion will remain Pisces Jupiter developing goodwill, understanding, and even more will help us show our intuition is. 201o in all respects more exciting, more clear and we need to use our entrepreneurial orientation will be a year. Should not be unstable, should be ready to embrace a new one.

Bu yıl Uranüs 28 Mayıs’ta Koç burcuna, 2011’de ise Neptün Balık burcuna ilerleyecek. Önümüzdeki dönemde büyük gezegenlerin burç değiştirmesi hayatımızda yeni dönüm noktalarına ulaştığımızı gösterirken, yeni yıl için genel bir bakış elde etmek faydalı olacak. Nasıl bir döneme doğru ilerlemekteyiz, olaylara nasıl yaklaşmalıyız ? Bu sorular kişiden kişiye değişse de, temelde nasıl bir tutum izleyebileceğimizi özetleyebiliriz. Artık 2010’da kararsızlık içinde kalmayacağız, mutlaka yeni bir yol ve bakış açısı belirlemek durumundayız. 2008-2009 arasında bizi kararsız bırakan ve hayatımızda artan gerginliğe ve belirsizliğe karşın bir türlü sonuçlandıramadığımız pek çok konuyla karşılaştık. Ancak 2010 eylemden yana, yeni başlangıçlar yapmak ve gerekiyorsa risk alabilmemiz için önemli fırsatlar sunmakta. Eğer karşımıza gelecek değişikliklere karşı aktif bir tutum izlemezsek, bu kez sadece bir seyirci olarak, kendimizi güçlü değişim rüzgarları içinde savrulurken bulabiliriz. İyisi mi kendimiz değişimin katalizörü olmaya çalışalım. Kurban değil, kahraman olmak durumundayız.

Özellikle yılın ortasında, Haziran başı-Eylül başı arasında Koç burcunda kalacak ve bu arada Uranüs’le de birleşecek olan Jüpiter, hayatımıza büyük yenilikler katabileceğimizi, şansın da bize önemli fırsatlar sunacağını anlatıyor. Bu dönemde sürprizlere ve yeni olan gelişmelere açık olmalıyız. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçları, özellikle yükselen burcunuz ise, hayatınızın önemli alanlarında yenilenen, heyecan veren, harekete geçiren gelişmeler içinde olacak. 2010 yılında durup beklemek, herşeyi eskisi gibi devam ettirmek hiç de kolay değil. Bu bakımdan, Boğa ve Akrep, (özellikle yükselen burçlarınız ise) değişime uyum sağlamak ve bir ölçüde akış içinde kalmayı içselleştirmek durumunda.

Satürn 7 Nisan -21 Temmuz arasında, son kez Başak burcunda kaldıktan sonra, temelli olarak 2012 Ekim’ine kadar Terazi burcuna yerleşiyor. Bu süre boyunca, hayatınızın hangi bölümünde olursa olsun ilişkiler, denge ve uyum yaratabilme zorunluluğu iyice netleşmekte. 2010’da ilişkilerden, ortaklıklardan, evlilikten çok şey öğreneceğiz. Yolunda gitmeyen, enerjisini ve anlamını yitiren ilişkilerimiz elimine olacak. Sorumlu bir denge içinde hareket etmek zorundayız. Ancak diğer yönden de, kendi kişiliğimizi, arzularımızı ve mücadelelerimizi de önemsemeye başlayacağız. Bu hassas denge içinde hem kendi kişisel arzu ve isteklerimizi yeniden canlandıracak ve sahipleneceğiz, bir yandan da, ortaklaşa alanda daha samimi ve adil bir yaklaşım benimsemeliyiz.

Önümüzdeki dönemde kararsızlıklar bitiyor ve bir şekilde hayatımızda net bir yön çizmeye, hangi konu olursa olsun daha açık ve belirgin bir tutum edinmeye hazırlanacağız. 2010’un büyük bir bölümünde Balık burcunda kalacak olan Jüpiter iyi niyet geliştirmenin, anlayışın, hatta sezgilerimizin bize çok yardımcı olacağını göstermekte. 201o her bakımdan daha heyecanlı, daha net ve girişimci yönümüzü kullanmamız gereken bir yıl olacak. Kararsız kalmamalı, yeni olanı kucaklamaya hazır olmalıyız.

Hakan Kırkoğlu, 20 Aralık 2009, Milliyet - Astroloji

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

background