Tuesday, November 18, 2008

2012 VE ÖTESİNDE FARKINDALIK
Dördüncü/Beşinci Boyuta girdikçe bilinçte de bir değişim hissetmekteyiz. Dördüncü boyut fiziksel bir gerçeklikten çok bir zihin halidir. Dördüncü boyut, hayatınızı bütün çakralarınız açılmış bir halde yaşadığınızda ve çevrenizdekiler de bunu deneyimlediklerinde ortaya çıkacaktır.. Dünya planeti ve sakinleri için ortaya konan gündemler bir çok farklı kaynaktan gelmektedir ve bunların bir kısmı da medyada yayınlanmaktadır. Çeşitli dünya dışı kaynaklar 5 ya da 10 yıl içinde gerçekleşmesi olası bir çok senaryodan bahsetmekte. Bazıları hükümetten, DNA ve zihin kontrolünden, 2003 yılından sonra kurulacak Yeni Dünya Düzeninden, negatif Dünya dışı varlıklar tarafından gerçekleştirilecek yok edilişten bahsediyor. Kimileri de muhtemelen çoğumuzun pozitif varlıkların yardımıyla, Dünya planeti ile Yükselişinden... Bütün bu senaryolar kendi realitenize bağlı olarak olasılık dahilinde. Mesaj aklınızı değil, yüreğinizi, iyi hislerinizi, sezgilerinizi takip etmektir. Aldığınız, kullandığınız bilgilerin sizinle uyumlanmasına dikkat edin. Gezegeni ve kendinizi şifalandırmak için çalışın ve bizi kontrol etmeye çalışanlara hayır deyin.

1. İnsanlık ve Dünya Gezegeni, şu anda büyük bir değişimden; bilinçte ve gerçekliği algılamada bir değişimden geçmektedir.
2. Orta Amerika'daki Maya Medeniyeti, geçmişte de bugün de zaman-bilim ilişkisine dair bilgide en ilerlemiş medeniyettir. Dünya üzerindeki en doğru takvim onlarındır. Bugüne kadar asla yanılmamışlardır. Evrende ve Solar Sistemdeki zaman devrelerini içeren toplam 22 takvimleri bulunmaktadır. Bazıları henüz ortaya çıkmaktadır.
3. Mayanın 5. dünyası 1987 yılında sona ermiştir. 6. dünya 2012 yılında başlayacak. Yani şu anda “dünyalar arasında” bulunmaktayız. Bu zaman dilimi “Apokalipse” ya da ortaya çıkış diye adlandırılır. Bu zaman ayrıca “görevimizi” kişisel olarak ve topluca yerine getirme zamanıdır.
4. Maya 6. dünyası boş bırakılmıştır, bu demektir ki yardımcı yaratıcılar olarak, şu anda istediğimiz dünyayı ve medeniyeti yaratmaya başlamak bizim elimizde.
5. Mayalar ayrıca 2012 ile;

• Bildiğimiz teknolojinin ötesine geçeceğimizi,
• Para ve zamanın ötesine geçeceğimizi,
• 4. boyuttan geçtikten sonra 5. boyuta gireceğimizi,
• Solar Sistemin ve Dünya Gezegeninin Evrenin geri kalan kısmı ile senkronize olacağını,
• DNA’larımızın galaksimizin merkezi tarafından yeniden programlanacağını (Hunab Ku) söylemektedirler.
“Bu Gezegen üzerindeki herkes dönüşüme uğramaktadır. Bazıları diğerlerine göre bunun daha çok farkında. Fakat herkes bunu gerçekleştirmekte.” Dünyadışı Dünya Misyonu

6. 2012 yılında Solar Sistemimizin düzlemi, Galaksimiz Samanyolu'nun düzlemi ile aynı hizaya gelecek. Bu döngünün tamamlanması 26000 yıl sürmüştür Ayrıca Virgil Armstrong'a göre bizimkiyle aynı anda iki galaksi daha aynı hizaya gelecek. Kozmik bir olay!
7. Zaman gerçekten hızlanmaktadır (çökmektedir). Binlerce yıldır Schumann Rezonansı ya da Dünyanın nabzı saniyede 7.83 devirdi. Ordu bunu güvenilir referans olarak kullanmaktaydı. Her nasılsa, 1980’den beri bu rezonans yavaşça artmaktadır. Şu anda saniyede 12 devire ulaşmıştır. Bu demektir ki bir gün (24 saat) eski zamana göre 16 saatte tamamlanmaktadır.
8. Apokalipse ya da “dünyalar arası” süreci boyunca bir çok insan kişisel/bedensel değişimlerden geçecek. Bu değişimler çok ve çeşitli olacak. Bütün bunlar, buraya öğrenmek ve deneyimlemek için gelişimizin bir parçası. Değişimlere örnek olarak: ilişkilerin son bulması, ikamet yerlerinin değişmesi, iş değiştirme, davranış ve düşüncede değişim.
9. Unutmayın, her an büyük ya da küçük kararlar almaktayız. Her karar ya SEVGİye ya da KORKUya dayanır. Sevgiyi seçin, aklınızı değil, sezgilerinizi takip edin, tutkularınızı takip edin, içinizde yanan arzuyu. Akışına bırakın.
10. Düşünce şekilleri çok önemlidir ve günlük yaşantımıza etki ederler. Kendi gerçekliğimizi düşünce şeklimizle yaratmaktayız. Diğerleri hakkında negatif düşünürsek, kendimize çekeriz. Eğer diğerleri hakkındaki düşüncelerimiz pozitif olursa, pozitif insanları ve olayları kendimize çekeriz. Sonuç olarak düşüncelerinizin farkında olun ve gereksizce negatif ve yargılayıcı olanlardan kurtulun.
11. Medyanın büyük bir kısmının kontrolünün az sayıdaki belirli kişilerin elinde olduğunun farkına varın. Seçici olun. Olayların altında gizlenmiş gündemler arayın. Bu bilgi size neden sunuluyor? “Onların” gerçek gündemleri ne? Belirli problemlere karşı tepkilerin azaltılması için mi oluşturuluyor? Problemi “onlar” mı yaratıyorlar ki böylece “biz” de tepki gösteriyor ve çözüm istiyoruz sonra “onlar” da kendi çözümlerini sunuyorlar! Çözümleri ilk sırada olmasını istedikleri şeylerdir.
12. Unutmayın hiçbir şey kazara gerçekleşmez, neredeyse bütün “olaylar” bazı güçler / otoriteler tarafından planlanmaktadır. Buna rağmen, bu yaşamak için en heyecan verici zaman.
Gerçek sizi özgürlüğe ulaştıracak.

HIZLANIŞI HİSSEDİYOR MUSUNUZ?
Çağların değişimi başladı...
Kadim kehanetler bunu daha önceden bildirmişti. Yerli gelenekler onurlandırdılar. Dünya içinde gerçekleşen değişimler, uyuma düzenlerinizi, ilişkilerinizi, bağışıklık sisteminizi düzenleme yetinizi ve zamanı algılayışınızı etkilemekte. 2000 sene önce belirtilmiş, bizi bedenimizde olağanüstü değişimleri kabullenmeye hazırlayan bir inisiyasyon yaşıyoruz. Bu değişim şu anda gerçekleşmekte.

DEĞİŞİMİN MUHTEMEL ETKİLERİ
 Yoğun baş ağrısı, yorgunluk hissi
 Kollarda, bacaklarda, dizlerde ve omurgada elektriklenme hissi
 Kaslarda ve eklemlerde kramplar
 Grip benzeri semptomlar
 Güçlü rüyalar
 İnsan bedeni yeni titreşimlerin bir sonucu olarak daha hassas olacak
 Dünyanın rezonansı (Schumann Resonance) binlerce yıldır 7.4 Hz.’di. 1980li yıllardan beri 12Hz’e ulaştı. Bu, bugün yaşadığımız 24 saatin eski zamanda 16 saate eşit olduğunu göstermektedir. Zaman hızlanıyor.
 Fiziksel beden değişmiş durumda; Yeni bir ışık beden yaratılmakta.
 DNA’mız Evren tarafından yeniden programlanmakta (Maya kehanetlerinde belirtildiği gibi) 2 sarmallı DNA’mız tekrar 12 sarmallı DNA’ya dönüşüyor.
 Daha büyük önsezi ve şifa yetileri ortaya çıkacak.
 Gözler dahi yeni atmosfer ve ışık için değişime uğramakta.
 Yeni doğan tüm bebekler muhtemelen doğdukları andan itibaren telepatik olacaklar.
 90’ların tüm hastalıkları, AIDS de dahil, yok olacak.

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

background